{h1}
artikler

Kombinert myndighet

Anonim

Kraften til å skape sammensatte myndigheter ble introdusert i Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.

Kombinert myndigheter er juridiske strukturer som kan opprettes av to eller flere lokale myndigheter i England for å utføre fellesfunksjoner. De er opprettet av statssekretæren på anmodning fra de lokale myndighetene etter en gjennomgangsprosess. Statssekretæren må konsultere myndighetene, og må være fornøyd med at den samlede myndigheten vil bidra til økonomisk utvikling og transportpolitikk.

Myndighetene kan også bli fjernet fra den kombinerte myndigheten, eller den samlede myndigheten kan avskaffes ved lov.

Kombinert myndigheter må inkludere medlemskap fra alle lokale myndigheter i sitt område, de kan ikke inkludere del av fylkeskommunalområdet eller noen enklaver.

Kombinert myndigheter kan påta seg transport- og økonomiske utviklingsfunksjoner. Sammenslutningens medlemskap og funksjoner er spesifisert i den rekkefølgen som skaper dem. De har også en generell kompetanse som er innført av Localism Act 2011, som tillater overføring av offentlige funksjoner til "tillatte organer".

Eksisterende kombinerte myndigheter inkluderer; Greater Manchester Combined Authority, West Yorkshire, Sheffield og Liverpool og den nordøstlige kombinerte myndigheten.

Anbefalt

Veibeskrivelse ordningen konsultasjon

Løfte slynge

Julian Opie Limestone & Bronze Frieze for Bermuda Hotel