{h1}
artikler

Fellesskapets rett til å gjenvinne land

Anonim

I England, i 1800, bodde bare 10% av befolkningen i byer, nå er tallet 90%. England er det tredje tettest befolkede storlandet i verden, og vår befolkning forventes å øke fra 52 millioner i 2010 til 62 millioner i 2035 (ref ONS: Befolkningsprognoser).

I 2011 var en rapport fra Institutt for offentlig politikkforsking advaret om et svart hus i huset, noe som tyder på at det ville være et mangel på 750 000 boliger innen 2025. (Ref IPPR: England står overfor 750 000 boligsvikt innen 2025).

Regjeringen eier over 330 milliarder kroner av land og eiendom. Det er anslått at sentral- og lokalforvaltningen holder rundt 40% av de utbyggbare områdene og rundt 27% av brønneområdet (land som er eller var opptatt av en permanent struktur) som er egnet for boliger.

Fellesskapets rett til å gjenvinne land ble introdusert i februar 2011. Det ligner tidligere avhending av offentlig forespørsel (PROD). Fellesskapets rett til å gjenvinne land gir samfunnene rett til å be om at underbenyttet eller ubrukt land eid av offentlige organer blir tatt i bruk igjen. Dette inkluderer lokale myndigheter og andre offentlige organer som Miljøstyrelsen, BBC eller British Transport Police. En liste over relevante offentlige organer finnes i Schedule 16 i lokalplan, plan og landloven.

Forespørsler kan sendes til statssekretæren for fellesskap og lokal regjering hvor:

  • Tomt eller eiendom er underutnyttet eller ledig.
  • At det ikke er planer på plass for landet eller eiendommen.
  • Bortskaffelse vil gjøre det mulig for land eller eiendom å bli tatt i bruk igjen.

Dersom statssekretæren bestemmer at forespørselen er gyldig, kan de utstede en varslingsmelding som krever at det offentlige organet skal avhende landet, normalt på det åpne markedet.

NB: Retten til konkurranse 8. januar 2014 utvidet dette til å tillate bedrifter, lokale myndigheter og medlemmer av offentligheten å utfordre regjeringen til å selge nettsteder eid av en statlig avdeling eller en av armene sine. Dette er ment å legge til rette for utvikling av offentlig eide områder for å øke lokal vekst og bidra til nedbetaling av underskuddet.

Anbefalt

Veibeskrivelse ordningen konsultasjon

Løfte slynge

Julian Opie Limestone & Bronze Frieze for Bermuda Hotel