{h1}
artikler

Byggebransjen tidslinje

Anonim

Denne siden er opprettet for å markere viktige hendelser i byggebransjen, for eksempel endringer i policy, lovgivning etc. De eldste elementene vises sist.


2022

Januar 2022. BSEN 13240 blir erstattet av BSEN 16510 i henhold til miljødesigndirektivet 2009/1185/6. Den nye lovgivningen vil bli gjennomført i september 2018, og fristen for testing av utslippsgrenser er januar 2022.

2020

31. august 2020. Byggeplass Visitorkort utstedt 3. september 2018 utløper.

28. februar 2020. CSCS vil slutte å utstede besøkskort til byggeplassen.

2019

Carbon Reduction Commitment vil bli avskaffet og erstattet, på en neutralt nøytral måte, med en økning i klimaendringsavgiften.

Arkitektoniske lærlinger er på grunn av å starte. Se Byggelærer og Arkitekturopplæring.

Juli 2019. Construction Leadership Council (CLC) gjennomfører første årlige gjennomgang av implementering av Construction Sector Deal.

8. april 2019, første fase av Ultra Low Emissions Zone trer i kraft.

Tidlig 2019. Endelige forslag på grunnlag av anbefalingskode for utleie og administrerende agenter.

2018

1. oktober 2018. Nye forskrifter om forhåndsplanleggingsbetingelser trer i kraft.

September 2018. BSEN 13240 blir erstattet av BSEN 16510 under Eco Design Directive 2009/1185/6. Den nye lovgivningen vil bli gjennomført i september 2018, og fristen for testing av utslippsgrenser er januar 2022.

September 2018. Den eksisterende energibolagets forpliktelsesordning slutter.

September 2018. Organisasjoner må ha migrert sitt miljøledelsessystem til 2015 i ISO 14001 for å motta tredjepartssertifisering.

Sommer 2018. Revidert NPPF på grunn.

14. august 2018 Konsultasjon om forbud mot bruk av brennbare materialer i ytterveggene til høye boliger lukker.

25. mai. Konsultasjon i begrensningen av skrivebordsstudier for vurdering av brannresultatet avsluttet. Se ACM-kledning.

25. mai 2018. Databeskyttelsesloven ble erstattet av de generelle databeskyttelsesforskriften (GDPR).

29. april. Energiselskapsforpliktelsen ble avsluttet.

April 2018. Den nye minimum energieffektivitetsstandarden (MEES) gjelder for næringsbygg og husbygg som skal utleies.

Påske 2018. Utkast til NPPF på grunn av konsultasjon.

Våren 2018. Nye fornybare varmeinvitasjonsforskrifter trer i kraft.

Våren 2018. Den første nasjonale infrastrukturvurderingen skulle publiseres.

19. februar 2018. Publiserings startdato for PAS 1192-6.

12. januar 2018. Responser som kreves for konsultasjon om Interim National Infrastructure Assessment, Congestion, Capacity, Carbon.

Infrastruktur- og prosjektmyndigheten (IPA) var på grunn av å oppdatere regjeringens byggestrategi.

2017

September 2017, alle eksisterende byggrelaterte yrkeskort utløpt innen utgangen av september 2017.

1 september 2017. EN 81-50 gir et rammeverk for utforming og testing av heiskomponenter i kraft.

2. juni 2017. HMS-konsultasjon om Avgift for intervensjon stengt.

Juni. Den endelige versjonen av PAS 1192-6 ble vedtatt og startdato for publisering ble fastsatt 19. februar 2018.

16. mai 2017. Tidsfrist for EU-landene å gjennomføre endringer i VVM-lovgivning.

17. april 2017, avsluttet konsultasjon om å bygge vår industrielle strategi: grønn papir.

6. april 2017 trådte betalingskravene for småbedrifter, næringsliv og sysselsetting i kraft.

April 2017. Budsjettskattendringer.

April 2017. Lønnskostnadsavgift ble operativt.

April 2017. Innvandringsferdighetsavgift startet.

1. april 2017. Building Control Performance Standard 7: Kommunikasjon og poster kom inn for å tvinge.

1. april 2017. Building Control Performance Standard 6: Site inspeksjoner kom inn for å tvinge.

28. mars 2017. Konsultasjon stengt på PAS 1192-6.

21. mars 2017. Konsultasjon stengt på fremtiden for byggebransjen.

I mars 2017 endte energiselskapets forpliktelse ECO2. Imidlertid ble det i januar 2017 annonsert at ordningen skulle bli utvidet til september 2018, og at det ville økes fokus på lavinntekt og sårbare boliger.

I mars 2017 vil ikke byggeprosesskort bli utstedt.

2017. Lokale planer må være på plass eller regjeringen vil gripe inn for å sørge for at en lokal plan skrives.

2017. Offentlige tilskudd til rensing av forurenset jord, administrert av Avdeling for miljø, mat og landsbygdssaker, vil bli avviklet og slutte i 2017.

21. februar 2017. Regjeringen lanserte konsultasjon om fremtiden for byggebransjen.

Januar 2017. Endringer i spesielle tiltaksnærskler trer i kraft, med mindre det er motsatt av parlamentet.

31. januar 2017 lukker konsultasjon om foreslåtte endringer i lov om miljøkonsekvensvurdering.

23. januar 2017, Bygg vår industrielle strategi: Grønn publisert.

1. januar 2017 trådte godkjent dokument R i kraft.

1. januar 2017. Ny ARB-kodeks trådte i kraft.

2016

31. desember 2016, Lånegarantiordninger (del av hjelp til kjøp) stengt for nye lån.

12. desember 2016. CIOB Academy lansert.

11. desember 2016 avsluttet konsultasjon på en by for alle londonere.

9. desember 2016. Konsultasjon lukkes på Clean Air Zones.

Oktober 2016 ble UK BIM Alliance formelt lansert.

Høst 2016, Nasjonal behovs vurdering for britisk infrastruktur publisert av National Infrastructure Commission Panel.

5. august 2016, nasjonal infrastruktur kommisjon konsultasjon stengt.

3. august 2016, konsultasjon om varme nettverk investering prosjektet stengt.

1. august 2016, kjøpsretten endte i Skottland.

23. mai 2016 - Dept for Transport konsultasjon om sykling og gåing stengt.

Mai 2016, Blacklisting saken hørt i High Court.

Mai 2016 ble PAS 2080 publisert av BSI.

Slutten av april 2016 avsluttet internasjonal etikk-koalisjonskonsultasjon.

6. april 2016, Innføring av Party Wall m.fl. Act 1996 (Electronic Communications) Order 2016 betyr at meldinger og andre dokumenter kan bli servert av elektronisk kommunikasjon.

4. april 2016. Nivå 2 BIM kreves for alle sentralt anskaffet offentlige prosjekter. Offentlige myke landinger var pålagt offentlige prosjekter, sammen med nivå 2 BIM.

1. april 2016 må rådene ha et register over tilpassede og selvbyggere som trenger land i sitt område og må sørge for at de ser etter at de gir land for å dekke deres behov. Se Selvbygg og tilpassede husbyggingsregister.

24. mars 2016, svar som kreves for hjem- og samfunnskontorets vurdering, krever bevis.

I mars 2016 publiserte NIC-rapporten. Se National Infrastructure Commission for å be om bevis.

I mars 2016 forventes resultater fra Bonfield Review - men ikke publisert.

1. mars 2016. Ny lovgivning etter planloven (Wales) Act trådte i kraft.

29. februar. Slutt på CLC-konsultasjon på mangel på kompetanse. Se Regjeringens oppfordringer til byggebransjen til å bygge hjemvoksent talent.

22. februar 2016, slutt på konsultasjon om foreslåtte endringer i nasjonal planleggingspolitikk.

1. februar 2016 trådte retningslinjene for helse og sikkerhet, selskapsbedring og fødevaresikkerhet og hygieneforbrytelser til grunn.

Tidlig 2016, Rapport fra ekspertpanel for å strømlinjeforme lokal planlegging.

Tidlig 2016, Relaunch of Construction Supply Chain Payment Charter.

I januar 2016 ble europeisk forskrift om tvistløsning på nettet lov.

29. januar 2016 ble det forventet andre lesing av kildesprengning (Restriction of Permitted Development) Bill, men den ble trukket tilbake og vil ikke gå videre.

16. januar 2016 ble kutt rødt tappevalueringsvurdering stengt for kommentarer.

15. januar, ring for bidrag til CIL anmeldelsen avsluttet.

8. januar 2016, nasjonale infrastrukturkommisjonen krever bevis avsluttet.

1. januar 2016 kom infrastruktur- og prosjektmyndigheten til fusjonen av Infrastructure UK og Major Projects Authority (som ikke lenger eksisterer separat).

1. januar 2016 erstattes NHBCs tekniske standarder 2014 ved 2016 utgave.

I januar 2016 trådte endring 3 BS 7671 krav til elektriske installasjoner IET Wiring Regulations i kraft i forhold til forbrukerenheter.


For et arkiv av hendelser i 2015, se Byggebransjen dagbok 2015.

For et arkiv av hendelser i 2014, se Byggebranschens dagbok 2014.

Anbefalt

Veibeskrivelse ordningen konsultasjon

Løfte slynge

Julian Opie Limestone & Bronze Frieze for Bermuda Hotel