{h1}
artikler

Feed-in tariff FIT

Anonim

Vårt samfunn er sterkt avhengig av fossile brensler som olje, gass og kull, og vil trolig være avhengig av dem for mye av dette århundret. Hvert år avgir vi mer enn 20 milliarder tonn karbon i atmosfæren ved å brenne fossilt brensel, hvorav halvparten absorberes i hav og vegetasjon, hvorav halvparten forblir i atmosfæren.

Virkningen på menneskelige og naturlige systemer er potensielt uopprettelig. I tillegg, ettersom drivstoffutbrudd og etterspørsel øker, blir forsyninger mer utsatt for forstyrrelser.

Inntaksavgiftsordningen ble introdusert av Regjeringens departement for energi og klimaendring (DECC) 1. april 2010. Forbrukere som genererer egen strøm fra en fornybar eller kullbasert kilde, kan kvalifisere til betaling ( Feed-in Tariff '(FIT)) for hver enhet av elektrisitet generert.

Tillatte teknologier er:

  • Solcellepaneler.
  • Vindturbiner.
  • Vannturbiner.
  • Anaerob fordøyelse (biogas energi).
  • Mikro kombinert varme og kraft (mikro-CHP).

Installasjonen må ha en topputgang på ikke mer enn 5 megawatt (MW) og må installeres av en sertifisert installatør.

Innkjøpsprisen varierer avhengig av:

  • Størrelsen på systemet.
  • Den genererende teknologien.
  • Installasjonsdato.

Forbrukerne kan også kvalifisere seg for en eksporttoll ved å selge overskuddsløsninger tilbake til leverandøren. Dette anslås å være 50% av elektrisiteten generert for de fleste innenlandske systemer.

De betalte takstene avhenger av berettigelsesdatoen, og for solcellepaneler, hvis eiendommens energikrav (EPC) er under 'D ', må det tas ytterligere energibesparende tiltak før solcellepaneler er installert, eller en lavere takst vil bli betalt.

Tabeller som viser de nyeste prisene er tilgjengelig på Ofgem-nettstedet.

NB: Regjeringen kunngjorde etter konsultasjon 9. september 2015 at de ville fjerne pre-akkreditering for alle nye deltakere i Feed-in Tariff-ordningen fra 01 oktober. Pre-akkreditering tillater en utvikler å låse i tilskuddsnivået godt før større byggearbeid eller installasjon for å skaffe de nødvendige planleggings- og miljøtillatelser og nettforbindelser er fullført.

Dette innebærer at selv om subsidienivået kan ha redusert når elektrisitet begynner å bli generert, vil utvikleren motta det høyere subsidiet som ble avtalt når anlegget var i planleggingsstadiet. Ref gov.uk.

Anbefalt

Veibeskrivelse ordningen konsultasjon

Løfte slynge

Julian Opie Limestone & Bronze Frieze for Bermuda Hotel